MS 131 TÂM HẠNH PHÚC (40 x 50 cm) # (16 x 20 inches)

out of 5 1

Liên hệ

Category: Phong cảnh

Mô tả

Hữu Tâm tất thành tựu

Vô nhẫn bất thành nhân

Sống ở đời chỉ cần một chữ “Tâm”. Có tâm thì mọi việc sẽ thuận lợi, viên thành. Có nhẫn, có tâm thì hạnh phúc luôn ngập tràn. Bức tranh nhắc nhở mỗi chúng ta làm gì cũng lấy tâm dẫn đầu và hãy nhẫn nại khi gặp bất trắc. Một việc làm bằng cái tâm trong sáng và lòng nhẫn nại ắt hẵn sẽ thành tựu viên mãn. Bức tranh nhắc nhở mỗi chúng ta làm gì cũng lấy tâm dẫn đầu và hãy nhẫn nại khi gặp khó khăn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MS 131 TÂM HẠNH PHÚC (40 x 50 cm) # (16 x 20 inches)”